Tag: ขนส่งสินค้าจากจีน

ธุรกิจการค้าขาย กับขนส่งสินค้าจากจีนธุรกิจการค้าขาย กับขนส่งสินค้าจากจีน

0 Comments

ปัจจุบันนี้บริษัทชิปปิ้งขนส่งจากจีนเกิดขึ้นมากมายตามกระแสความนิยมของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ นิตยสาร Marketer เผยว่า ในปี 2563 ธุรกิจขายของออนไลน์เติบโตขึ้นมากถึง 81% โดยตีเป็นมูลค่าการตลาดกว่า 294,000 ล้านบาท เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่เปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้เคยชินกับการซื้อของออนไลน์ ร้านค้าต่างๆแฟลตฟอร์มออนไลน์จึงมากขึ้นไปตามลำดับ แคมเปญและคอนเทนท์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามการแข่งขันที่สูงขึ้น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างมองหากลยุทธที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในร้านตัวเองกันมากขึ้น และยังคอยมองหาสินค้าแบบใหม่ มาเสนอให้ผู้บริโภคเสมอ[...]