Tag: รางสายไฟ

ข้อควรระวังในการ “เดินสายไฟ” ที่คนขายอาจจะไม่บอกข้อควรระวังในการ “เดินสายไฟ” ที่คนขายอาจจะไม่บอก

0 Comments

การเดินสายไฟภายในรางสายไฟนั้น แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอย่างมากด้วยเช่นกัน และ หลายคนนั้นอาจจะรู้เพียงแค่ว่าในการเดินสายไฟนั้นเพียงแค่ซื้อรางเดินสายไฟมาเท่านั้น แต่ว่ายังมีอีกหลากหลายอย่างมาก ที่เรานั้นควรรู้ และ ควรระวังไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ  “รางสายไฟ” ที่เรานั้นควรจะต้องรู้ และ ควรระวังไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยภานในอุตสาหกรรมกันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังไวบ้างเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรม   มีการใช้สี  Epoxy หรือไม่   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทาสีฝุ่นกันสนิม” ซึ่งปกติแล้วรางเดินสายไฟภายในอุตสาหกรรม[...]