Tag: ศิลปะบำบัด

ศิลปะจะช่วยฝึกให้จิตเป็นสมาธิได้จริงศิลปะจะช่วยฝึกให้จิตเป็นสมาธิได้จริง

0 Comments

                ในเรื่องของศิลปะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเลยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นหลายๆคนก็เริ่มที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆจะยิ่งดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย เพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยฝึกให้เราได้มีสมาธิอย่างมากเลย                 การที่เรามีสมาธิในเรื่องของศิลปะนั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพื่ออะไรที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองด้วย แน่นอนว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราได้เก่งมากขึ้นและทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีจิตใจที่สงบขึ้นได้                 และแน่นอนเรื่องของศิลปะนั้นสามารถที่จะช่วยฝึกให้เราได้มีสมาธิที่ดีและสามารถที่จะช่วยทำให้เราได้วาดภาพหรือทำกิจกรรมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วย และแน่นอนศิลปะจึงหันกลับมาเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนได้อย่างยิ่งเลย อะไรที่จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักพัฒนาตนเองและมีฝีมือมากยิ่งขึ้นได้นั้นก็ควรที่จะต้องทำ                 เพราะอย่างน้อยเรื่องของศิลปะจะทำให้เราได้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีและสงบยิ่งขึ้นได้ด้วย เราก็สามารถที่จะมีสมาธิที่นิ่งขึ้นได้ ทุกๆอย่างจึงเป็นสิ่งที่เราเองก็จะต้องหัดที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นด้วย เพราะศิลปะคือการฝึกพัฒนาสมองและจินตนาการของเราให้ดูดียิ่งขึ้นด้วย                 หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นจะยิ่งทำให้เราได้เกิดความสุขในชีวิตเพราะถ้าหากเรานิ่งได้นั้นก็จะมีความพยายามที่มากขึ้นจึงทำให้ทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นจะยิ่งดีกับตัวเราเองที่สุดด้วย ศิลปะนั้นมีหลายอย่างให้เราได้เลือกทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประดิษฐ์ การวาดภาพ ระบายสี[...]