Tag: สวัสดิการ cpf

ก่อนตัดสินใจทำงาน อย่าลืมเช็ก สวัสดิการ cpfก่อนตัดสินใจทำงาน อย่าลืมเช็ก สวัสดิการ cpf

0 Comments

เมื่อเราตัดสินใจเข้าทำงานที่บริษัทใดสักแห่งนอกจากเรื่องของเงินเดือนที่จะได้รับแล้วสวัสดิการหรือประโยชน์ของพนักงานเป็นสิ่งที่คนทำงานย่อมต้องอยากได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด เพราะสิ่งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในหลายด้านได้ คนทำงานมักจะใช้ในการนำมาพิจารณาก่อนจะสมัครงานหรือตัดสินใจว่าจะทำงานที่บริษัทนั้น ๆ หรือไม่ เพราะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย ๆ สำหรับคนที่สงสัยว่าต้องเช็ก สวัสดิการ cpf อย่างไร ต้องได้รับแบบสวัสดิการแบบไหนจึงจะคุ้มค่า  เพราะบริษัทซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ย่อมต้องมีสวัสดิการและประโยชน์ให้กับพนักงานในหลายด้าน   มาดูกันว่าคุณควรได้รับสวัสดิการในด้านใด  ต้องเช็กก่อนว่าสวัสดิการ cpf มีค่าล่วงเวลารวมถึงค่าทำงานในวันหยุดหรือไม่ เชื่อว่าเวลาทำงานทุกคนย่อมต้องการผลตอบแทนหรือค่าเหนื่อยเวลาที่เสียไป   เช็กด้วยว่าสวัสดิการ[...]