Tag: อบรม ไฟฟ้า

อบรมไฟฟ้า สาระที่ควรรู้ อบรมอะไร ใครบ้างที่ต้องอบรมอบรมไฟฟ้า สาระที่ควรรู้ อบรมอะไร ใครบ้างที่ต้องอบรม

0 Comments

เนื่องจากการทำงานกับไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ สิ่งสำคัญเลยคือผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอบรมไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เราอาจพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมายในสถานประกอบกิจการต่างๆ ดังนั้น กฎหมายกระทรวงจึงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดส่งลูกจ้างที่ทำงานกับไฟฟ้าเข้ารับการอบรมไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง อบรมไฟฟ้าเหมาะกับองค์กรแบบไหนและเหมาะกับใครบ้าง การอบรมไฟฟ้า หลายคนสงสัยว่าเหมาะกับองค์กรแบบไหนแล้วเหมาะกับใครบ้าง โดยหลักสูตรการอบรมไฟฟ้านั้นเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทุกองค์กรที่มีการใช้งานเครื่องจักรเป็นระบบไฟฟ้า รวมถึงลูกจ้างทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรได้รับการอบรมไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ[...]