ศิลปะจะช่วยฝึกให้จิตเป็นสมาธิได้จริง

0 Comments

ศิลปะบำบัด

                ในเรื่องของศิลปะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเลยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นหลายๆคนก็เริ่มที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆจะยิ่งดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย เพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยฝึกให้เราได้มีสมาธิอย่างมากเลย

                การที่เรามีสมาธิในเรื่องของศิลปะนั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพื่ออะไรที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองด้วย แน่นอนว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราได้เก่งมากขึ้นและทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีจิตใจที่สงบขึ้นได้

                และแน่นอนเรื่องของศิลปะนั้นสามารถที่จะช่วยฝึกให้เราได้มีสมาธิที่ดีและสามารถที่จะช่วยทำให้เราได้วาดภาพหรือทำกิจกรรมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วย และแน่นอนศิลปะจึงหันกลับมาเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนได้อย่างยิ่งเลย อะไรที่จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักพัฒนาตนเองและมีฝีมือมากยิ่งขึ้นได้นั้นก็ควรที่จะต้องทำ

                เพราะอย่างน้อยเรื่องของศิลปะจะทำให้เราได้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีและสงบยิ่งขึ้นได้ด้วย เราก็สามารถที่จะมีสมาธิที่นิ่งขึ้นได้ ทุกๆอย่างจึงเป็นสิ่งที่เราเองก็จะต้องหัดที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นด้วย เพราะศิลปะคือการฝึกพัฒนาสมองและจินตนาการของเราให้ดูดียิ่งขึ้นด้วย

                หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นจะยิ่งทำให้เราได้เกิดความสุขในชีวิตเพราะถ้าหากเรานิ่งได้นั้นก็จะมีความพยายามที่มากขึ้นจึงทำให้ทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นจะยิ่งดีกับตัวเราเองที่สุดด้วย ศิลปะนั้นมีหลายอย่างให้เราได้เลือกทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประดิษฐ์ การวาดภาพ ระบายสี หรือการปั้นรูปต่างๆนั้นทุกๆอย่างที่เกิดจากการสร้างสรรค์นั้นก็คือผลงานที่ดีกับเราเองอย่างที่สุด

                สิ่งต่างๆจึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเลยเพื่อที่จะได้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นด้วย อะไรที่จะมีส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ก็จะต้องยิ่งทำเพราะว่าอย่างน้อยศิลปะก็จะช่วยทำให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีจิตใจที่สงบยิ่งขึ้นด้วย

                หลายๆคนจึงให้ความสำคัญกับศิลปะอย่างยิ่งเลยเพราะว่าศิลปะก็จะถือว่าเป็นความจรรโลงใจที่จะสามารถที่จะทำให้เรานั้นผ่อนคลายได้ยิ่งขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้เราจึงจะมองข้ามไม่ได้เลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย