อบรมไฟฟ้า สาระที่ควรรู้ อบรมอะไร ใครบ้างที่ต้องอบรม

0 Comments

อบรม ไฟฟ้า

เนื่องจากการทำงานกับไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ สิ่งสำคัญเลยคือผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอบรมไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เราอาจพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมายในสถานประกอบกิจการต่างๆ ดังนั้น กฎหมายกระทรวงจึงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดส่งลูกจ้างที่ทำงานกับไฟฟ้าเข้ารับการอบรมไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

อบรมไฟฟ้าเหมาะกับองค์กรแบบไหนและเหมาะกับใครบ้าง

การอบรมไฟฟ้า หลายคนสงสัยว่าเหมาะกับองค์กรแบบไหนแล้วเหมาะกับใครบ้าง โดยหลักสูตรการอบรมไฟฟ้านั้นเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทุกองค์กรที่มีการใช้งานเครื่องจักรเป็นระบบไฟฟ้า รวมถึงลูกจ้างทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรได้รับการอบรมไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ เรียนรู้วิธีการตัดแยกระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี ถูกต้องและปลอดภัยที่สำคัญเลยคือหลักสูตรการอบรมไฟฟ้านั้นถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อยากจะประกอบอาชีพในสายงานด้านวิศวกรและช่างไฟฟ้ามืออาชีพ

อบรมไฟฟ้ามีอะไรที่นายจ้างต้องรู้

หลักสูตรการอบรมไฟฟ้านั้นเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งจะสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่แค่พื้นฐานแต่เจาะลึกเรียนรู้เทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายในงานไฟฟ้าต่างๆ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดจนนำไปสู่ความปลอดภัยมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน โดยหลักสูตรการอบรมไฟฟ้านั้นจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่

1.กฎหมายด้านความปลอดภัย

ผู้เข้ารับการอบรมไฟฟ้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในเบื้องต้น มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอันตรายในการทำงานกับระบบไฟฟ้า การควบคุมความเสี่ยง มาตรการป้องกันอันตราย ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock out – Tag out

2.การปฐมพยาบาล

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ฟื้นคืนชีพตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังรวมถึงการช่วยเหลือที่มากกว่า 40 รายการ

3.สาเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้น เมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอบรมไฟฟ้า อบรมไฟฟ้าต้องอบรมอะไรบ้าง มีเรื่องใดบ้างที่นายจ้างควรรู้ อบรมไฟฟ้าเหมาะกับองค์กรแบบไหน เหมาะกับใครบ้าง ทั้งหมดนี้คือคำตอบ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมไฟฟ้าหรือนายจ้างหากต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมไฟฟ้าควรเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001